ముగించు

బిసి అభివృద్ధి

బీ.సీ. అభివృద్ధి శాఖ :: నారాయణపేట జిల్లా

   విభాగం వెబ్‌సైట్లు:

  1. రాష్ట్ర వెబ్‌సైట్ : https://tsbcwd.cgg.gov.in 

      2. ePASS స్కాలర్‌షిప్‌లు : https://telanganaepass.cgg.gov.in/

      3. ఓ బీ ఎం ఎం ఎస్ : https://tsobmms.cgg.gov.in/

      4. ఈ హాస్టల్స్ : https://bchostels.cgg.gov.in/ts/Index.do

      5. ఎం జె పి టి బి సి డబ్ల్యు ఆర్ ఈ ఐ ఎస్ : https://mjptbcwreis.cgg.gov.in/default.aspx

      6. స్టడీ సర్కిల్ : https://tsbcstudycircles.cgg.gov.in/