ముగించు

పోలీస్


నారాయణపేట జిల్లా పోలీస్ స్టేషన్ కాంటాక్ట్స్:

క్రమ సంఖ్య సర్కిల్ కార్యాలయం పోలీస్ స్టేషన్ పేరు మొబైల్ సంఖ్య
1 నారాయణపేట సర్కిల్ నారాయణపేట 9440900899
2 నారాయణపేట సర్కిల్ దమరగిద్ద 9490619611
3 కోస్గ సర్కిల్ కోస్గ 9490619623
4 కోస్గ సర్కిల్ మద్దూర 9490904760
5 మరికల్ సర్కిల్ మరికల్ 9440904760
6 మరికల్ సర్కిల్ ధన్వాడ 9493548986
7 మరికల్ సర్కిల్ నర్వ 9440904770
8 మక్తల్ సర్కిల్ మక్తల్ 9440904762
9 మక్తల్ సర్కిల్ ఉట్కూర్ 9440904763
10 మక్తల్ సర్కిల్ కృష్ణ 9490619621
11 మక్తల్ సర్కిల్ మాగనూర్ 9490619622