ముగించు

ఆసక్తి ఉన్న స్థలాలు

మెగాలిటీ బురియల్స్ మద్మల్ (గ్రామము ), మగనూర్ (మండలము):

గమ్యం యొక్క ప్రాముఖ్యత:

సుమారు 500 మరియు అంతకంటే ఎక్కువ బరయల్లు ఉన్నాయి. ఇక్కడ రెండు రకాల బరయల్ లు చూడవచ్చు:

  •  సిస్ట్: పెద్ద శిలలతో ​​చుట్టుముట్టబడినవి
  •  మెహర్స్: రాళ్ల మధ్యలో ఒక సర్కిల్. ఒక పెద్ద స్తంభం హోల్ నిలబడాలి.

ఈ సైట్లో దాదాపు 65 మందిని మేము చూడవచ్చు. దాదాపు 100 ఎకరాల విస్తీర్ణం ఈ బరయల్లతో కప్పబడి ఉంది.  నారాయణపేట జిల్లాలోని మగనూర్ మండల్లోని మడ్మల్ గ్రామంలో కృష్ణా నది ఒడ్డు న  ఈ మఠాలు ఉన్నాయి.

ఈ ప్రాంతం 3 గ్రామాలు, ముదుమ, మురాహరి దోడ్డి, గుడెబల్లూర్ మధ్య ఉంది. మెహర్స్ ఎత్తు 14-16 అడుగులు, మరియు 6-11 అడుగుల ఎత్తు. కొన్ని అతిపెద్ద గ్రౌండ్, బిగ్ బుల్, అవివాహిత దేవత త్రిశూల ఆయుధం ఉన్నాయి. మనము కృష్ణుని పై ఈ సిస్ట్హ్ సమాధులను కూడా సంగం ప్రాంతం, తంగిడి గ్రామానికి కూడా చూస్తాము. ఈ ప్రాంతంలో అతి పెద్ద ఖనన భూమి ఉంది.