ముగించు

చికిత్సాలయాలు

పి‌హెచ్‌సి కర్ణే

డాక్టర్ ఎస్. సందీప్, మెడికల్ ఆఫీసర్, కర్నే, చెరువ్ రోడ్, మక్తల్ (ఎం), పిన్కోడ్ 509208

ఇమెయిల్ : phckarne[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 8897299177
పిన్ కోడ్: 509208

పి‌హెచ్‌సి గుండుమల్

డాక్టర్ బి.రాఘవేందర్ , మెడికల్ ఆఫీసర్, నియర్ బస్ స్టాప్, స్కూల్, కోస్గీ (M), పిన్కోడ్ 509338

ఇమెయిల్ : phcgundumal[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9966423925
పిన్ కోడ్: 509338

పి‌హెచ్‌సి పులిమామిడి

డాక్టర్ జె.రాజయలక్ష్మి, మెడికల్ ఆఫీసర్, పీహెచ్సి పులిమామీడి, ఉత్కూర్ (ఎం), పిన్కోడ్ 509311

ఇమెయిల్ : phcpulimamidi[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9949922550
పిన్ కోడ్: 509311