ముగించు

ఏం పి డి ఓ లు

శాఖ వారీగా ఫిల్టర్ డైరెక్టరీ

వడపోత

ఏం పి డి ఓ లు
పేరు హోదా ఇమెయిల్ మొబైల్ నంబర్ ల్యాండ్ లైన్ నం ఫ్యాక్స్ సంఖ్య చిరునామా
బి.సందీప్ కుమార్ ఎం పి డి ఓ దామరగిద్ధ damargiddampdo@gmail.com 8008901133 ----------------- ----------------- -----------------
శశికల ఎం పి డి ఓ ధన్వాడ dhanwadampdo@gmail.com 8008901054 ----------------- ----------------- -----------------
యెమ్.బాలామణి ఎం పి డి ఓ కోస్గి kosgimpdo@gmail.com 8008901059 ----------------- ----------------- -----------------
జి‌.సిద్దిరామప్ప ఎం పి డి ఓ మద్దూర్ maddurmpdo@gmail.com 8008901061 ----------------- ----------------- -----------------
శ్రీనివాస్ ఐ /సి ఈ ఒ ర్ డి ఎం పి డి ఓ మాగనూర్ maganoormpdo@gmail.com 8008901062 ----------------- ----------------- -----------------
ఏ.విజయ నిర్మల ఎం పి డి ఓ మక్తల్ makthalmpdo@gmail.com 8008901065 ----------------- ----------------- -----------------
సి. వెంకటయ్య ఎం పి డి ఓ నారాయనపేట narayanpetmpdo@gmail.com 8008901066 ----------------- ----------------- -----------------
డి.రమేశ్ ఎం పి డి ఓ నర్వ narvampdo@gmail.com 8008901067 ----------------- ----------------- -----------------
యెన్.జయశంకర్ ప్రసాద్ ఎం పి డి ఓ ఊత్కూర్ utkoormpdo@gmail.com 8008901068 ----------------- ----------------- -----------------
శ్రీనివాస్, ఐ / సి ఈ ఒ ర్ డి ఎం పి డి ఓ కృష్ణ 8008901062 ----------------- ----------------- -----------------