ముగించు

సహాయ కేంద్రం

 • జిల్లా కాల్ సెంటర్ సంఖ్య : –
 • ఎన్నికల కాల్ సెంటర్ సంఖ్య : 1950
 • పోలీసులకు సమాచారం-100
 • అగ్ని ప్రమాదలపై -101
 • అత్యవసర వైద్య సేవలు -108
 • రైల్వే సమాచారం -139
 • ఈవ్ టిజింగ్ ,వరకట్న వేదింపులు -1091
 • మహిళల రక్షణకు -1090
 • పిల్లలు తప్పిపోయిన, వేదింపులకు గురైన- 1098
 • విద్యుత్ సమాచారం -1912
 • లంచం అడిగితే -1064
 • తపాలా బీమాలో చేరాలంటే -18001805232
 • మద్యం ఎక్కువ రేటుకి అమ్మిన,సమయానికి మించి మద్యం షాపులు తెరిచి వుంచిన, నకిలీ మద్యం తయారీ, డ్రగ్స్ అమ్మకాలు-18004252523