ముగించు

పత్రాలు

Filter Document category wise

వడపోత

పత్రాలు
హక్కు తేది View / Download
నారాయణపేట కొత్త జిల్లా నోటిఫికేషన్ 01/03/2019 చూడు (600 KB)
నారాయణపేట జిల్లా ప్రొఫైల్ 01/03/2019 చూడు (39 KB)
మాండల్ వారీగా జనాభా 22/04/2019 చూడు (35 KB)
గ్రామ పంచాయితీ వారీగా జనాభా 22/04/2019 చూడు (64 KB)
గ్రామాల వారీగా జనాభా 22/04/2019 చూడు (80 KB)