ముగించు

పండుగలు

UGADI Celebrations
ఉగాది
ఎ సమయంలో జరుపుకుంటారు: April

ఉగాది దక్షిణ భారతదేశ రాష్ట్రాలలో ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్నాటక మరియు తెలంగాణ జరుపుకుంటారు. పండుగ కొత్త హిందూ క్యాలెండర్ సంవత్సరం ప్రారంభం మరియు “చైత్ర” నెల మొదటి రోజు…