ముగించు

ఎవరెవరు

ఎవరు విభాగాలు వారీగా వడపోత

వడపోత

జిల్లా పరిపాలన

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్ ఫ్యాక్స్ గది సంఖ్య
శ్రీ కోయ శ్రీ హర్ష, ఐ ఏ ఎస్ శ్రీ కోయ శ్రీ హర్ష, ఐ ఏ ఎస్జిల్లా కలెక్టర్, నారాయణపేటcollector-nrpt[at]telangana[dot]gov[dot]inకలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్, నారాయణపేట9154283909
Additional Collector (LB) మయాంక్ మిట్టల్, ఐ.ఏ.ఎస్అదనపు కలెక్టర్ (లోకల్ బాడీస్)adcnrpt[at]gmail[dot]comకలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్, నారాయణపేట జిల్లా08506-282888

పోలీసు విభాగం

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్ ఫ్యాక్స్ గది సంఖ్య
యోగేష్ గౌతమ్ IPS యోగేష్ గౌతమ్, ఐ. పి .ఎస్పోలీసు సూపరింటెండెంట్8712670400
ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్ ఫ్యాక్స్ గది సంఖ్య
Additional Collector (LB) మయాంక్ మిట్టల్, ఐ.ఏ.ఎస్అదనపు కలెక్టర్ (లోకల్ బాడీస్)adcnrpt[at]gmail[dot]comకలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్, నారాయణపేట జిల్లా08506-282888