ముగించు

ఎవరెవరు

ఎవరు విభాగాలు వారీగా వడపోత

వడపోత

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్ ఫ్యాక్స్ గది సంఖ్య
Additional Collector (LB) మయాంక్ మిట్టల్, ఐ.ఏ.ఎస్అదనపు కలెక్టర్ (లోకల్ బాడీస్)adcnrpt[at]gmail[dot]comకలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్, నారాయణపేట జిల్లా08506-282888

జిల్లా పరిపాలన

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్ ఫ్యాక్స్ గది సంఖ్య
Koya Sree Harsha IAS District Collector Narayanpet శ్రీ కోయ శ్రీ హర్ష, ఐ ఏ ఎస్జిల్లా కలెక్టర్, నారాయణపేటcollector-nrpt[at]telangana[dot]gov[dot]inకలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్, నారాయణపేట9154283909
Additional Collector (LB) మయాంక్ మిట్టల్, ఐ.ఏ.ఎస్అదనపు కలెక్టర్ (లోకల్ బాడీస్)adcnrpt[at]gmail[dot]comకలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్, నారాయణపేట జిల్లా08506-282888

పోలీసు విభాగం

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్ ఫ్యాక్స్ గది సంఖ్య
వెంకటేశ్వర్ వెంకటేశ్వర్లుపోలీసు సూపరింటెండెంట్7901100222