ముగించు

ఉత్పత్తి

చీర నేత
పత్తి చేనేత మరియు పట్టు చీరలు
రకం:  
పరిశ్రమ తయారీ

తెలంగాణ లోని నారాయణపట్ జిల్లా దాని సున్నితమైన మరియు ప్రత్యేకమైన పత్తి చేనేత మరియు పట్టు చీరలకు ప్రసిద్ధి చెందింది, ఇవి విస్తృతంగా ప్రజాదరణ పొందాయి. నారాయణపట్నం…